Vé xe khách Đà Nẵng - Hà Nội và các tuyến xe khách và lịch trình xuất bến đi Hà Nội
827 KM
Đà Nẵng
Hà Nội
Thời gian: 13H15Phút
Khoảng cách giữa Đà Nẵng và Hà Nội là 872 Km, có 11 nhà xe hoạt động trên tuyến đường này như:Xe Ngọc Ánh, xe Hoàng Long, xe Hải Vân... và hàng ngày có khoảng 31 chuyến xe khách xuất bến. xe khách từ Đà Nẵng đến Hà Nội, thời gian di chuyển nhanh nhất là 13 tiếng 15 phút. Chuyến sớm nhất xuất phát vào lúc 07:00, chuyến muộn nhất rời bến lúc 18:00. Giá vé các chuyến xe khách Đà Nẵng - Hà Nội dao động trong khoảng 320.000 đ đến 430.000 đ.
AloVexe.com cung cấp lịch trình, số điện thoại của nhà xe tuyến - Hà Nội
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 12h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 8h00 +1nDự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 12h45Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: ...Dự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 13h30Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 9h30 +1nDự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 14h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: ...Dự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 14h30Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: ...Dự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 15h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 11h00 +1nDự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 15h00Lưu ý
  Bến xe Giáp BátĐến: 04h15 +1nDự Kiến: 13h15
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 15h30Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 11h30 +1nDự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 16h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 11h00 +1nDự Kiến: 19h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 16h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 11h00 +1nDự Kiến: 19h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 16h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 11h00 +1nDự Kiến: 19h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 16h30Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 12h30 +1nDự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 17h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 12h00 +1nDự Kiến: 19h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 17h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 12h00 +1nDự Kiến: 19h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 17h00Lưu ý
  Bến xe Lương YênĐến: 6h15 +1nDự Kiến: 13h15
  430,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 17h30Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: ...Dự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 17h30Lưu ý
  Bến xe Lương YênĐến: 6h45 +1nDự Kiến: 13h15
  430,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 18h00Lưu ý
  BX Giáp BátĐến: 14h00 +1nDự Kiến: 20h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 18h00Lưu ý
  Bến xe Giáp BátĐến: 07h15 +1nDự Kiến: 13h15
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 18h30Lưu ý
  Bến Xe Nước NgầmĐến: 12h30 +1nDự Kiến: 18h
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 19h00Lưu ý
  Bến xe Lương YênĐến: 8h15 +1nDự Kiến: 13h15
  430,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 19h15Lưu ý
  BX Nước NgầmĐến: ...Dự Kiến: ...
  380,000 VNĐLiên hệ
 • Hình ảnh
   
  Bến Xe Đà NẵngKhởi Hành: 23h00Lưu ý
  Bến xe Lương YênĐến: 12h15 +1nDự Kiến: 13h15
  430,000 VNĐLiên hệ
 • Các tuyến có thể giúp bạn:

  Đà Nẵng - Bảo LộcĐà Nẵng - Quy NhơnĐà Nẵng - Thanh HóaĐà Nẵng - Thái BìnhĐà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh