Vé xe khách Đà Nẵng - Đô Lương và các tuyến xe khách và lịch trình xuất bến đi Đô Lương
559 KM
Đà Nẵng
Đô Lương
Thời gian: 8 tiếng 15 phút
Khoảng cách giữa Đà Nẵng và Đô Lương dài 559 Km, có nhiều nhà xe hoạt động trên tuyến đường này và hàng ngày có khoảng 2 chuyến xuất bến. Để đi từ Đà Nẵng đến Đô Lương thời gian di chuyển nhanh nhất là 8 tiếng 15 phút. Chuyến sớm nhất xuất phát vào lúc 9h15. Giá vé chuyến Đà Nẵng - Đô Lương dao động trong khoảng 200.000 đ đến 300.000 đ.
AloVexe.com cung cấp lịch trình, số điện thoại của nhà xe tuyến - Đô Lương