NHÀ XE TRUNG TÍN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !

TRUNG TÍN PHỤC VỤ TUYẾN
ĐÀ NẴNG - GIA LAI
ĐÀ NẴNG - BA ĐỒN
ĐÀ NẴNG - ĐỒNG HỚI

BẢNG GIÁ VÉ
ĐÀ NẴNG - GIA LAI 160000 VNĐ - XE GHẾ
ĐÀ NẴNG - BA ĐỒN150000 VNĐ - XE GHẾ
ĐÀ NẴNG - ĐỒNG HỚI125000 VNĐ - XE GHẾ

GIÁ VÉ BAO GỒM:
KHÔNG ĂN, CÓ NƯỚC SUỐI VÀ ĐÓN TRẢ TẠI ĐÀ NẴNG

TUYẾN ĐÀ NẴNG - GIA LAI
XUẤT BẾN TẠI ĐÀ NẴNG : 18H00, 1 CHUYẾN HẰNG NGÀY

TUYẾN ĐÀ NẴNG - BA ĐỒN 
XUẤT BẾN TẠI ĐÀ NẴNG: 5H30, 7H00, 2 CHUYẾN HẰNG NGÀY

TUYẾN ĐÀ NẴNG - ĐỒNG HỚI
XUẤT BẾN TẠI ĐÀ NẴNG: 6H45, 7H15, 12H, 3 CHUYẾN HẰNG NGÀY

TRUNG TÍN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !