CÚC TÙNG TRÂN TRỌNG QUÝ CHÀO QUÝ KHÁCH !

CÚC TÙNG PHỤC VỤ TUYẾN ĐÀ NẴNG - NHA TRANG  ĐÀ NẴNG - HỒ CHÍ MÌNH VÀ NGƯỢC LẠI

BẢNG GIÁ VÉ
ĐÀ NẴNG - NHA TRANG250000 VNĐ - XE GIƯỜNG
ĐÀ NẴNG - HỒ CHÍ MINH440000 VNĐ - XE GIƯỜNG

TUYẾN ĐÀ NẴNG - NHA TRANG: GIÁ VÉ BAO GỒM
KHÔNG BAO ĂN, CÓ PHỤC NƯỚC SUỐI, ĐÓN TRẢ TẠI ĐÀ NẴNG
XUẤT BẾN 19H00 HẰNG NGÀY

TUYẾN ĐÀ NẴNG - HỒ CHÍ MINH: GIÁ VÉ BAO GỒM
BAO ĂN, NƯỚC SUỐI, ĐÓN TRẢ TẠI ĐÀ NẴNG
XUẤT BẾN 18H30 HẰNG NGÀY

CÚC TÙNG HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ !